Allmänt

Denna sida och dess undersidor drivs av Jordnära AB (orgnr: 556776-8139).

Adress:
Jordnära
S:ta Katarinagatan 1
62156 VISBY

Är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att handla hos oss. Alla varor förblir Jordnära ABs egendom till dess att full betalning kommit bolaget tillhanda.
Jordnära AB reserverar sig för eventuella skrivfel på denna webbplats. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Alla falska beställningar och försök till bedrägerier polisanmäls. I priserna ingår svensk moms med 20%. För ordrar från länder utanför EU kommer slutsumman inte inkuldera svensk moms. Lokal moms och eventuell tull kan komma att behöva betalas i ditt land vid leveransen.

Personuppgifter

Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att behandlas av Jordnära AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syftet att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden samt övrigt i marknadsföringssyfte. Jordnära AB kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Force Majeure

Jordnära AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.